Fortbildning

Vi kommer gärna ut till er grundskola och håller i en kostnadsfri fortbildning eller informationskväll. Vi kan till exempel berätta om den nya upplagan av Matematik Alfa, Beta och Gamma, hur vi arbetar med bedömning och kunskapskraven eller hur man kan arbeta med Google Classroom, Smartboard eller andra digitala hjälpmedel i matematik.


Hör gärna av er med önskemål och förfrågningar på mejladress: info@matematikabg.se


/Författarna

Digitala hjälpmedel

Hur arbetar man med SMART Board? Hur skapar man matematikfilmer och lägger ut på Youtube? Hur använder man iPads i klassrummet?

Conny Welén är en erfaren IKT-fortbildare som berättar hur man på olika sätt använder sig av olika digitala hjälpmedel för att underlätta undervisningen, skapa variation och för att öka förståelsen hos eleverna. Fortbildningen kan anpassas från nybörjare till mer erfarna användare.

Vid frågor, kontakta: Conny Welén

Tel: 070-512 82 81

Kontakta författarna

Lennart Undvall:

070-320 38 62

Conny Welén:

070-512 82 81

Under en mattekonferens eller studiedag presenterar författarna Matematikboken Alfa, Beta och Gamma.


Målgrupp: Mellanstadiet

Vid frågor, kontakta: Lennart Undvall

Tel: 070-320 38 62

Kostnadsfri fortbildning

Ur dagens agenda:

          arbeta med förmågorna

          elever i behov av särskilt stöd

          högpresterande elever

          elever med svenska som andraspråk

          elever med motoriska svårigheter

          formativ respektive summativ bedömning